Zielone jabłuszko

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka

w Klubie Dziecięcym Wesołe Nutki w Świdniku 

 

 7:00 – 8:30 Przyprowadzanie dzieci przez opiekunów/zabawy dowolne, w tym gimnastyka poranna/zabawy ruchowe/zabawy z muzyką

8:30 – 9:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

9:00 – 9:20 Śniadanie

9:20 – 9:30 Zabawy swobodne

9:30 – 9:45 Zajęcia dydaktyczne

9:45 – 10:30 Zabawy swobodne/zajęcia na świeżym powietrzu

10:30 – 11:15 Zajęcia terapeutyczne/zabawy muzyczne/zabawy z książką/prace plastyczne

11:15 – 11:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 – 12:15 Przygotowanie do leżakowania

12:15 – 14:40 Leżakowanie

14:40– 15:00 Podwieczorek

15:00 – 15:30 Zabawy swobodne/odbieranie dzieci przez opiekunów

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.