Zielone jabłuszko

Wyprawka

Prosimy, aby wraz z przyprowadzeniem dziecka zaopatrzyć je w:

  • Pieluchy jednorazowe
  • Mokre oraz suche chusteczki
  • Krem na odparzenia
  • Ubranka na zmianę
  • Piżamkę
  • Obuwie zmienne
  • Smoczek (jeżeli dziecko używa)
  • Śliniak

Bardzo prosimy, aby wszystkie rzeczy należące do dzieci były podpisane.

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.