Zielone jabłuszko

Program „Maluch+” 2021

 

Dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana przez Wojewodę Lubelskiego na realizację zadania z zakresu utrzymania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pod nazwą:

„Zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym Wesołe Nutki w Świdniku,  ul. Mikołaja Kopernika 4, 21-040 Świdnik

Instytucja dofinansowywana: Klub Dziecięcy Wesołe Nutki w Świdniku

Wartość dofinansowania: 23 040,00 zł

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.