Zielone jabłuszko

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne:

Karta zgłoszenia dziecka do Klubu Dz. w Świdniku.pdf

Zasady zgłaszania dzieci do Klubu Dziecięcego w Świdniku.pdf

REGULAMIN uczestnictwa GPSL.pdf

REGULAMIN uczestnictwa GPSL.docx

Aneks 1 REGULAMIN uczestnictwa GPSL z dnia 15 05 2020.pdf

Aneks 1 REGULAMIN uczestnictwa GPSL z dnia 15 05 2020.docx

Informacja uczestnika o miejscu pracy.pdf

Informacja uczestnika o miejscu pracy.docx

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy.pdf

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy.docx

Załącznik nr 1 do umowy wniosek o refundację kosztów.pdf

Załącznik nr 1 do umowy wniosek o refundację kosztów.docx

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie RODO uczestnika projektu.pdf

Załącznik nr 3 Oświadczenie RODO uczestnika projektu.docx

Załacznik nr 4 Oświadczenie o aktywności zawodowej.pdf

Załacznik nr 4 Oświadczenie o aktywności zawodowej.docx

Załącznik nr 5 Karta zgłoszenia dziecka.pdf

Załącznik nr 5 Karta zgłoszenia dziecka.doc

Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyborze formy wsparcia.pdf

Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyborze formy wsparcia.docx

Załącznik nr 7 i 1 Wzór zaświadczenia dyrektora żłobka.pdf

Załącznik nr 7 i 1 Wzór zaświadczenia dyrektora żłobka.docx

Załącznik nr 8 Wzór umowy o refundację.pdf

Załącznik nr 8 Wzór umowy o refundację.docx

Wniosek o zorganizowanie opieki dla dziecka Wesołe Nutki.pdf

 

Przepisy prawne:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

Ustawa o opiece nad dziećmi wwieku do lat 3 (pdf)

 

Dokumentacja klubu dziecięcego:

Statut

Regulamin organizacyjny

Procedury bezpieczeństwa

Druki

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.